Health Factory – pohyb podporuje duševní zdraví

  • Novinky v projektu Health Factory
  • Fitness a aktivní pohyb má významný vliv na duševní zdraví
  • Sport snižuje úroveň stresu a podporuje dlouhodobě udržitelný zdravý životní styl

Projekt Health Factory společnosti Form Factory, největší sítě fitness klubů v ČR, úspěšně vstupuje do dalšího tematického roku. Předchozí období bylo ve znamení prevence nejčastějších civilizačních chorob z pohledu fitness, pohybu, zdravé stravy a dalších aspektů, které mají pozitivní vliv na kvalitní fyzický i duševní život každého jednotlivce. Od října 2021 již nebudou jednotlivá témata komunikována na měsíční bázi, ale dochází k jejich sloučení do čtvrtletních celků. Díky tomu bude možné lépe, a do větší hloubky, zacílit na podporu důležitých faktorů, které ovlivňují náš každodenní život.

Letošní podzim se bude specializovat zejména na duševní zdraví a v rámci služeb a komunikace Form Factory bude k dispozici široká škála preventivních a vzdělávacích projektů, které jsou k dispozici nejen členům klubů Form Factory, ale i držitelům Multisport karet a široké veřejnosti. Již od září tak byly posíleny a rozšířeny nabídky programů skupinových lekcí doporučených do programu Health Factory a k dispozici bude i celá škála výukových videí a workshopů. Pro edukaci je také k dispozici online platforma fitness.formfactory.cz.

Duševní zdraví je neoddělitelnou součástí naší existence, propojení fyzického těla a vyváženého životního stylu. Sport a fitness aktivity tvoří významný prvek, který přispívá k vysoké kvalitě života a zdraví.