Leden bude ve Form Factory ve znamení prevence obezity

  • Obezita se řadí na přední příčky civilizačních onemocnění
  • V ČR je obezitou ohroženo více než 20 % lidí
  • Pohyb je jedním z důležitých faktorů, jak obezitě a s ní spojenými chorobami předcházet

I v roce 2021 pokračuje společnost Form Factory s projektem Health Factory, který je zaměřen na vzdělávání a podporu aktivního pohybu pro každého. První měsíc v roce je věnován problematice nadváhy a obezity, která je jedním z nejčastějších a nejčetnějších faktorů, které ohrožují zdraví téměř každého dospělého i dětí. V České republice trpí nebo je ohroženo obezitou více než 20 % lidí v produktivním věku. Tento fakt je dále umocněn současnou situací, kdy je omezen přístup k pohybu na vnitřních i vnějších sportovištích a pasivní způsob života se do budoucna projeví především na zhoršení kondice a zdraví u širokého spektra populace.

Form Factory se v rámci prevence a boje proti nadváze a obezitě v současnosti zaměřuje na podporu online cvičících lekcí, které umožňují praktikovat sport a pohyb i doma nebo v kanceláři. Současně také bude v průběhu ledna přinášet řadu rad a odborného obsahu, který připravuje ve spolupráci se svými sportovními instruktory a profesionálními trenéry v rámci svého portálu fitness.formfactory.cz. Veškerý obsah je poskytován zdarma pro širokou veřejnost i sportovní nadšence.

Obezita nemá přímý dopad jen v rovině zdraví, ale dlouhodobě způsobuje i ekonomické problémy a léčba souvisejících onemocnění jako je cukrovka, problémy s kardiovaskulárním systémem zatěžují zdravotnický systém a například podle studií České lékařské komory představuje náklady až ve výši 10 % celkových výdajů na zdravotnictví.

Základem prevence proti obezitě je již zmiňovaný aktivní pohyb a správná životospráva. Stačí již pravidelný sport alespoň třikrát týdne v délce 30 minut. Dochází tak k významnému snížení rizika nadváhy a obezity.