Syndrom vyhoření je strašák dnešní složité doby

  • Projekt Health Factory se v únoru zaměří na problematiku syndromu vyhoření (burn-out)
  • Se syndromem vyhoření se setká až 70 % dospělé populace v ČR
  • Jak efektivně předcházet psychickým problémům pomocí aktivního pohybu a cvičení
  • Pozitivní dopady cvičení na fyzický i duševní stav

Společnost Form Factory otevírá v únoru nové téma v rámci projektu #HealthFactory. Pro tento měsíc se bude jednat o prevenci a zmírnění dopadů tzv. syndromu vyhoření (burn-out), který byl popsán v klinické literatuře již na přelomu 80. a 90. let minulého století. Syndrom vyhoření se projevuje především v oblasti psychiky, ale i fyzického stavu a týká se převážně profesí, kde dochází k časté interakci s jinými lidmi (například policistů, lékařů, učitelů). V poslední době se tento problém významně rozšířil i do zbytku populace včetně manažerských a kancelářských profesí. Podle aktuálních publikací Státního zdravotního ústavu* patří mezi klíčové problémy emoční a kognitivní vyčerpání, celková únava a fyziologické projevy pramenící z chronického stresu. Se syndromem vyhoření se v průběhu života setká až 70 % dospělé populace a u 20 % dochází k intenzivním projevům.

Cvičení a pravidelný aktivní pohyb je jedním z faktorů, které mohou výrazně omezit dopady syndromu vyhoření. Především na fyzické úrovni je cvičení prevencí před poruchami krevního tlaku, bolestí ve svalech, únavě. Na úrovni sociálních vztahů pak pohyb předchází psychickému napětí a má pozitivní vliv na socializaci především díky změně prostředí při návštěvě fitness nebo wellness center.

„Se syndromem vyhoření se může v životě setkat každý z nás. Snažíme se proto o aktivní přístup k problematice zdraví a aktivního pohybu v našich klubech Form Factory a v současné době i prostřednictvím on-line cvičení. Díky tomu přinášíme zákazníkům i dalším zájemcům o sport možnost udržovat aktivní a zdravý životní styl, který má prokazatelný dopad do dlouhodobého fyzického i psychického zdraví,“ uvádí Štefan Blahovec, Country Manager Form Factory.

Form Factory má pro širokou veřejnost a své členy připravenu celou řadu aktivit zaměřených na syndrom vyhoření v podobě nově uváděných on-line tréninkových programů, které v současné komplikované době přináší možnost pohybu i z domova nebo z kanceláře. Zároveň s tím bude publikovat vzdělávací a naučný obsah připravený s odborníky, profesionálními trenéry a sportovními instruktory.

Přejít na články #HealthFactory