Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Odesláním níže uvedených a na webové stránce vyplněných identifikační a kontaktních osobních údajů, a to

  • jména, příjmení,
  • e-mail a tel.,

souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů společností Fitness Place s.r.o., IČO: 05785880, se sídlem Vinohradská 2405/190, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 270769 (dále Společnost) a se zasíláním obchodních sdělení za níže uvedených podmínek.

PRO JAKÉ ÚČELY SOUHLAS UDĚLUJETE?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání novinek z našich fitness center, nabídek produktů a služeb, pozvánek na různé akce pořádané naší Společností a jiných obchodních sdělení týkajících se naší Společnosti, a to e-mailem nebo telefonicky.

KOMU MŮŽEME VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVAT?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu nebo zasílání zpráv.

NA JAKOU DOBU SOUHLAS UDĚLUJETE?

Tento souhlas udělujete na dobu 10ti let ode dne podpisu odeslání tohoto souhlasu nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Tento souhlas je poskytován dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat, a to buď prostřednictví e-mailu osobniudaje@formfactory.cz nebo písemně na adrese Společnosti, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého obchodního sdělení zaslaného prostřednictvím e-mailu.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech naleznete na webových stránkách Společnosti v sekci ochrana osobních údajů.

Kontakt:

Fitness Place s. r. o.
Vinohradská 2405/190, 130 00 Praha 3
e-mail: osobniudaje@formfactory.cz    tel.: +420 255 710 206