BOX

lekce skládající se z několika částí. Protažení, rozcvička (přeskoky, kotouly, kliky, hrazda, bradýlky, …) Technika boxu s trenérem, údery na box. pytle, odhody medicinbalů ve dvojicích (na výbušnost), přeskoky přes švihadlo, posilování a uvolnění.


Lekci naleznete v klubech: